نسل جدید سیستم پرداخت
پارسیگرام تمامی روش های سنتی بانک ها را با نسل جدید سیستم پرداخت تغییر داده است.
بیزینس خود را گسترش دهید
بیزینس خود را از طریق امکانات پارسیگرام گسترش داده و روش جدید پرداخت آنلاین را در بانک مجازی پارسیگرام تجربه کنید
امنیت اولویت اول پارسیگرام می باشد
پارسیگرام به شما امکان استفاده از پرداخت آنلاین مطمئن را می دهد، امکان هک شدن حساب کاربری شما از طریق پارسیگرام غیر ممکن می باشد.
کارت مجازی
ایجاد کارت اعتباری پارسیگرام و کنترل کارت از طریق نرم افزار پارسیگرام در موبایل خود، پارسیگرام امنترین روش پرداخت آنلاین اینترنتی می باشد
ووچر الکترونیک
ایجاد ووچر، امکان ارائه ووچر به شخص دیگر، برای استفاده از ووچر نیازی به داشتن حساب کاربری ندارید
درگاه های پرداخت
از درگاه امن پارسیگرام برای سایت خود استفاده کنید، نصب آسان، بانک مجازی آنلاین، هم اکنون از پارسیگرام استفاده کنید
سرویس های ما
پارس پی برای مشتریان
پارس پی برای تمامی فروشنده های آنلاین
امنترین سیستم پرداخت اینترنتی در ایران
بانک مجازی پارسیگرام